Manager CSR to zawód, w który warto inwestować

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza na studia podyplomowe "Manager CSR – kreator odpowiedzialnego i opłacalnego biznesu". Studium organizowane jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Odpowiedzialnego Biznesu oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie. Wykładowcy to znane osobistości ze świata CSR w Polsce.
W przyszłości chcesz sprzedawać produkty ekologiczne? W przyszłości chcesz sprzedawać produkty ekologiczne?
Chcesz wiedzieć jak prowadzić biznes odpowiedzialnie i z zyskiem? Chcesz wiedzieć jak prowadzić biznes odpowiedzialnie i z zyskiem?
Stawiasz na mocne wartości? Stawiasz na mocne wartości?

Chciałbyś zdobyć i uzupełnić wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – szczególnie gorącego tematu w krajach UE? Masz problem z użyciem instrumentów „miękkich” w odpowiedzialnym i zrównoważonym zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz z osiąganiem przewagi konkurencyjnej na rynku? Pragniesz nabyć i udoskonalić swoje kompetencje w zarządzaniu konfliktem, mediacji i przeciwdziałania manipulacjom?
Twoją receptą na sukces jest udział w studiach podyplomowych „Manager CSR – kreator odpowiedzialnego i opłacalnego biznesu”. Tylko z ekipą specjalistów z Uniwersytetu Wrocławskiego poznasz innowacyjną metodę „6x3” – najbardziej pożądane i efektywne narzędzie strategicznego podejścia do CSR ostatnich lat.

Adresaci studiów podyplomowych"

Do udziału w naszym SP zapraszamy między innymi właścicieli MŚP, menedżerów, kierowników, którzy chcą za pomocą CSR budować oraz zarządzać nowoczesnym biznesem i doskonalić swoje umiejętności we wdrażaniu strategii CSR. Zapraszamy też wszystkie osoby żywo zainteresowane tematyką CSR i promujące nowy wymiar społecznej odpowiedzialności w kształceniu i w działalności praktycznej kadr menedżerskich. Uzyskana wiedza będzie szczególnie przydatna dla osób, które są lub będą odpowiedzialne za budowanie i wdrażanie strategii odpowiedzialnego biznesu, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi, osób odpowiedzialnych za komunikację korporacyjną, PR, stosunki zewnętrzne, relacje inwestorskie czy fundacje korporacyjne. Ze względu na kompleksowość programu uzyskana wiedza będzie również przydatna dla pracowników organizacji pozarządowych, firm rodzinnych czy administracji publicznej.

Organizacja studiów

Studium organizowane jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych we współpracy z. Instytutem oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie. Uruchomienie studium jest planowane w październiku 2011 roku, a jego zakończenie – w czerwcu 2012 roku. Zajęcia w wymiarze 200 godzin trwać będą jeden rok akademicki (dwa semestry – po 100 godzin w każdym). Zajęcia odbywają się w soboty, łącznie 25 zjazdów, prowadzone w formie wykładów, warsztatów, gier symulacyjnych oraz coachingu menedżerskiego.

Korzyści z tytułu ukończenia studiów

SP „Manager CSR – kreator odpowiedzialnego i opłacalnego biznesu” to najlepsi trenerzy, którzy pomogą uporządkować i pogłębić Twoją wiedzę. Nasz elitarny i ekskluzywny program pozwoli podnieść atrakcyjność Twojego zawodu. Szczególny nacisk kładziemy na Twoją pracę własną, w wyniku której będziesz w stanie stworzyć indywidualne strategie CSR. Odczujesz zalety projektu interdyscyplinarnego, w trakcie którego wartością dodaną są warsztaty i sesje treningowe wydobywające z uczestników to, co w nich najcenniejsze – dotychczasową wiedzę i doświadczenie. Wierzymy też, że praca zespołowa inspiruje, a ucząc się od swoich kolegów i koleżanek z grupy nawiążesz bezcenne kontakty zawodowe i przyjaźnie.

Dodatkowe korzyści (IOB):

• Udoskonalisz swoje umiejętności managerskie w zakresie budowania i realizacji strategii odpowiedzialnego i opłacalnego biznesu.
• Poznasz warsztaty CSR wg. autorskiej metodologii „6x3”.
• Dostaniesz certyfikat „Manager CSR – kreator odpowiedzialnego i opłacalnego biznesu” afiliowany przez prestiżowy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Instytut Odpowiedzialnego Biznesu, uprawniający Cię do ubiegania się w swojej firmie na stanowisko Managera CSR.
• Pod opieką doświadczonych trenerów i ekspertów CSR stworzysz unikatową strategię osiągania przewagi konkurencyjnej. • Poznasz najnowsze trendy i wyniki badań dotyczące CSR w Polsce i na Świecie
• Stworzysz polskie i międzynarodowe dobre praktyki w oparciu o wiedzę naszych ekspertów.

Więcej informacji oraz zapisy na studia: Manager CSR we Wrocławiu