Zakładanie trawnika

Trawnik dla wielu ogrodników i właścicieli ogrodów to wielka chluba o którą dbają częściej i intensywniej aniżeli o pozostałą część posiadłości. Zielona murawa robi duże wrażenie dla wszystkich, a podstawą jej pielęgnacji jest odpowiednie przegotowanie podłoża i pierwsze tygodnie pielęgnacji.

Kiedy zakładać trawnik?
Najlepszym terminem zakładania trawnika jest jesień. Bardzo często wysiewamy nasiona także wiosną, ale pamiętać należy o tym, iż czas rozpoczęcia prac najlepiej by przebiegał w miesiącach o średniej temperaturze i braku intensywnego nasłonecznienia. Jesienne miesiące oraz większość wiosennych to termin zwiększonej wilgotności powietrza i utrzymującej się wilgotności podłoża - koniecznej dla prawidłowego kiełkowania nasion.

Przygotowanie podłoża wykonywane jest w następujących etapach:
- oczyszczenie ziemi z kamieni i śmieci;
- przekopanie ziemi na grubość szpadla, aby spulchnić jej warstwę;
- wyrównanie powierzchni terenu, a jeśli ziemia jest mało urodzajna także nawiezienie nawozami mineralnymi, które powinny się rozpuścić pod wpływem wilgoci z podłoża lub po podlaniu;
- zwałowanie terenu - uniemożliwia nasionom przedostanie się wgłąb podłoża (trudniej wschodziłyby nasiona lub wcale);
- podlanie terenu, aby podłoże opadło, a nasiona lepiej przylegały do terenu.
Po wysianiu nasion można także pokryć je cieniutką 2cm warstwą żyznego podłoża.

Mieszanki traw
Na rynku dostępne są gotowe mieszanki traw, na różne stanowiska i przy różnym użytkowaniu. Różnią się one składem gatunkowym traw oraz proporcjami liczebnymi. Dlatego najlepiej jest zapoznać się najpierw z właściwościami poszczególnych gatunków lub poprosić o doradztwo sprzedawcę sklepu.
Tu znajdziecie artykuł o mieszankach traw

Pierwsza pielęgnacja
Kiełkowanie nasion trwa około tygodnia - po tym czasie powinniśmy zauważyć pierwsze wschody nasion. Ale uwarunkowane są one przede wszystkim wilgotnością podłoża. Dlatego warto podlewać teren dwa razy w ciągu dnia rano i wieczorem, bądź tylko rano. Istnieje także możliwość pokrycia terenu agrotkaniną, która będzie utrzymywać wilgoć, w szczególnie w cieplejsze dni i uniemożliwi wydziobywania nasion przez ptactwo.

Pierwsze koszenie wykonujemy gdy trawa osiągnie 15 do 20cm wysokości, skracając ją o połowę, po 2 tygodniach już niżej. Nawozić możemy po 3-4 skoszeniu trawnika.

Autor: Beata Dulko