Odnawianie trawnika po zimie

Trawnik nawet w najbardziej pielęgnowanym ogrodzie jest po zimie zwykle brzydszy, ponieważ posiada liczne ubytki. Proste techniki pielęgnacyjne pomogą nam go odnowić.
Aeracja -napowietrzanie trawnika


Wszelkie zabiegi odnawiające trawnik możemy wykonać w każdym czasie okresu wegetacyjnego. Wskazane są one jednak wiosną -na przełomie maja i czerwca oraz późnym latem -w sierpniu i we wrześniu. To bardzo dobry czas gdyż trawnik po zabiegach zdąży się odbudować oraz nie zabraknie odpowiedniej ilości wilgoci potrzebnej dla nasion.

Przyczyny złej kondycji naszego trawnika mogą być różne:
-źle dobrana mieszanka trawnika (zauważymy tą przyczynę po kilku miesiącach bądź następnego roku)
-zachwaszczenie także mchem
-wypadnięcie części darni spowodowane deptaniem jej w czasie zimy
-choroby traw wywołane złym nawożeniem
-za niskie lub za wysokie koszenie
-zacienienie.

Po określeniu przyczyny możemy podjąć działania, jak na przykład mechaniczne usunięcie chwastów i mchu. Następnie wykonujemy wertykulację, aerację i podsiew.

Pierwszym etapem jest wertykulacja polegająca na usunięciu martwej darni przez nacięcia wykonane przez wertykulator bądź metalowe grabie. Dzięki temu go korzeni traw dostaje się więcej powietrza, wody oraz światła i składników pokarmowych. Ponadto jest mniejsze zagrożenie rozwoju grzybów i bakterii chorobotwórczych. Widoczne są także lepiej wszelkie ubytki, które uzupełnimy w dalszych zabiegach.

Wertykulator www.gardena.com
Mieszanka do odnowy trawnika www.gazon.pl

Aeracja wymaga użycia aeratora lub amerykańskich wideł i ich wbijaniu do podłoża na głębokość 10-15 cm. Rozluźniamy i napowietrzamy glebę, która będzie tworzyć lepszą strukturę.

Część miejsc naszego trawnika będzie wymagać podsiewu, czyli ponownego uzupełnienie ubytku trawnika dzięki wysiewie nasion na wcześniej przygotowanym podłożu jakim jest ziemia ogrodowa, kompost lub torf. Starą darń wcześniej dokładnie usuwamy wraz z korzeniami i przysypujemy nowe podłoże, które należy zniwelować zgodnie z istniejącym poziomem. Następnie wysiewamy odpowiednią mieszankę traw -zgodnie ze stanowiskiem i sposobem użytkowania. Całość podlewamy, a po 1-2 miesiącach nawozimy w sposób taki, jak cały trawnik.

Przy odnowie trawnika zaatakowanego mchem, najlepiej jest użyć piasku przez jego rozsypanie. Na glebach ciężkich i zbitych jest to częsty problem, dlatego przed założeniem trawnika warto dodać warstwę gruboziarnistego piasku gr. 10cm, a dopiero potem wysiać nasiona. Gleba będzie lepiej przepuszczalna dla nadmiaru wody.

Autor: Beata Dulko