Koalicja Klimatyczna: innowacje dla klimatu

Innowacje w przemyśle są niezbędnym warunkiem skutecznej ochrony globalnego klimatu. Zmiany klimatu przyniosą katastrofalne skutki społeczne i gospodarcze, jeśli emisja gazów cieplarnianych nie zostanie zdecydowanie ograniczona. Odpowiedzialność za jej wysoki poziom ponoszą między innymi różne sektory gospodarki, przede wszystkim energetyka, transport i przemysł.
Wyschnięte kikuty drzew Wyschnięte kikuty drzew
Ekoinnowacyjność drogą do sukcesu Ekoinnowacyjność drogą do sukcesu
Innowacje w przemyśle np. w budownictwie Innowacje w przemyśle np. w budownictwie


Innowacjom, jako instrumentowi ochrony klimatu poświęcona była zorganizowana 28 maja przez Koalicję Klimatyczną konferencja „Innowacje w przemyśle a ochrona klimatu”.

Prelegenci zgodzili się, że w Polsce instrumenty na rzecz wprowadzania innowacyjności w przedsiębiorstwach nie są skuteczne. Brak ich koordynacji na poziomie krajowym przekłada się na trudności w uzyskaniu pełnych informacji na temat ich dostępności. Wiele do życzenia pozostawia także stopień ich dopasowania do potrzeb typowych polskich przedsiębiorstw.

„W Polsce wykorzystujemy zaledwie jeden unijny instrument wspierający innowacje w ochronie środowiska, jest to Life +, tymczasem Hiszpania korzysta ze 147 tego typu programów - podkreśla Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej, prezes Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego – Nic dziwnego, że pod względem innowacyjności Polska zajmuje 24 miejsce wśród krajów należących do Unii Europejskiej. Za nami jest już tylko Bułgaria, Rumunia i Łotwa. Tymczasem, bez innowacji nie będzie możliwa racjonalna i skuteczna ochrona klimatu.“

Można wskazać przykłady dobrych praktyk, które przyczyniły się do obniżenia emisji w różnych sektorach gospodarki. Podczas konferencji zaprezentowano pierwszy w Polsce projekt redukcji emisji podtlenku azotu w zakładach azotowych Anwil, dzięki któremu emisja gazów cieplarnianych została obniżona o 700 000 ton CO2 eq rocznie.

Niezwykle istotne są także wszelkie projekty ograniczające emisje z transportu, ze względu na fakt, że pozostanie on jedynym sektorem, z którego emisja będzie wzrastać. Należą do nich przede wszystkim: wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania transportem i produkcja środków transportu o zwiększonej efektywności energetycznej oraz zasilanych ze źródeł alternatywnych w stosunku do ropy i węgla. Oczywistym jest, że innowacje służą nie tylko globalnemu klimatowi, ale przyczyniają się także do unowocześnienia i rozwoju przedsiębiorstw poprzez zwiększenie oszczędności i konkurencyjności, co ma szczególne znaczenie w okresie kryzysu.

*****

Członkami Koalicji Klimatycznej są:
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja Ekologiczna Arka, Greenpeace Polska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody, Polska Zielona Sieć, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze.

Misją Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.